Hoạt Huyết   HDSD

Liều dùng và thời gian dùng thuốc

- Liều dùng: 6-8 viên/ ngày, chia 2 lần.

- Thời gian dùng thuốc: Tối thiểu 02 tháng.

“Hoạt huyết Gia Bảo” đã được sử dụng thực tế trên hàng ngàn bệnh nhân và mang lại hiệu quả tốt, cải thiện chất lượng cuộc sống của họ một cách đáng kể.